E-commerce strategie

Kan jouw e-commerce business een boost gebruiken?
E-commerce strategie

E-commerce booster

Een duidelijke e-commerce strategie is onmisbaar voor elke webshop. Het geeft je een stip aan de horizon om naar toe te werken en zorgt ervoor dat je met de juiste zaken bezig bent, die je helpen je doel te behalen. Maar hoe creëer je nu een e-commerce strategie die past bij jouw bedrijf?

Als ervaren e-commerce specialisten helpen wij je te ontdekken waar jouw webshop kansen laat liggen en hoe je deze kunt benutten voor succesvolle groei. We ontwikkelen een helder en toepasbaar strategisch plan, inclusief roadmap met KPI’s, marketing, e-commerce en management adviezen.

Het succes van e-commerce gaat verder dan alleen het juiste IT-platform of een effectieve online marketingstrategie. Met ons unieke e-commerce model kunnen we snel en efficiënt de pijnpunten van jouw webshop identificeren en omzetten naar concrete mogelijkheden voor verbetering. Zo kun jij je richten op wat écht belangrijk is. Bij ons geen wollige rapporten die verdwijnen in de la. We ontwikkelen strategische plannen die altijd worden omgezet naar heldere en toepasbare acties voor jouw marketing & e-commerce team. Door grondig onderzoek te doen kunnen wij aan de hand van onze ervaring concrete doelen en acties aanreiken m.b.t. de volgende disciplines:
  • KPI’s
  • Personeel
  • (Online) marketing
  • IT/processen
  • Assortiment

Wat kun je verwachten

  • Binnen 8 weken van nulmeting naar complete e-commerce strategie
  • Input van drie ervaren e-commerce experts met ieder hun eigen discipline
  • Presentatie van onze insights en de belangrijkste stappen om te nemen; jullie feedback verwerken we in het definitieve plan
  • Roadmap voor 3 jaar met concrete actiepunten per kwartaal
  • Duidelijke KPI’s om je succes te meten

Zo gaan we te werk

Stap 1: intake

Om een gedegen advies te kunnen geven, is het van belang dat we een goed beeld vormen van de organisatie, de uitdagingen waar jullie tegenaan lopen en jullie verwachtingen voor de toekomst. De e-commerce booster start daarom met een nulmeting, waarbij we een dag op locatie komen. We spreken met diverse personeelsleden en kijken mee in de operatie. Daarnaast voeren we een analyse uit aan de hand van jullie Google Analytics data, Google Search Console data en (indien beschikbaar) CRM informatie.

Stap 2: strategisch plan

Na de nulmeting kan er worden gestart met het opstellen van de e-commerce strategie. We werken onze adviezen uit in een strategisch plan, waarin we de concrete stappen benoemen die je gaan helpen om je e-commerce doelen te behalen.

Vanwege onze achtergrond in marketing en e-commerce, zijn we in staat om een breed scala aan onderwerpen te behandelen. Het plan omvat ten minste adviezen rondom KPI’s, personeel, (online) marketing, technische infrastructuur, backoffice processen en assortiment.

Afhankelijk van jullie specifieke uitdagingen en de kansen die we hebben ontdekt, zullen bepaalde onderdelen extra worden uitgewerkt.

Stap 3: presentatie

Vanuit de documentatie van het strategisch plan werken we een presentatie uit. Tijdens deze presentatie lichten we toe tot welke inzichten we zijn gekomen en wat belangrijke stappen zijn om te nemen. De presentatie geeft jullie de mogelijkheid om feedback te geven op het plan. Naar aanleiding daarvan kunnen we nog wijzigingen verwerken en de roadmap opstellen.

Stap 4: roadmap

Na de presentatie wordt het strategische plan omgezet naar een concrete roadmap. De roadmap dient als routekaart om de juiste stappen te kunnen nemen. Het geeft het team houvast, rust en vertrouwen in het stellen van de juiste prioriteiten. De roadmap bevat heldere doelen die worden ingedeeld in periodes per kwartaal. Zo gaan we doelgericht en efficiënt aan de slag om jullie ambities waar te maken.

Optionele uitbreidingen

Onze e-commerce booster behandelt alle essentiële onderdelen voor een sterke fundering. Overweeg onze optionele uitbreidingen om jouw e-commerce architectuur nog verder te versterken:

Businesscase

Een gedetailleerde analyse van de verwachte kosten en opbrengsten van de implementatie van het strategisch plan.

Mediastrategie

Een performance gedreven mediastrategie, die zorgt voor inzicht en grip op zowel kosten als opbrengsten.

Backoffice

We zoomen nóg verder in op de “achterkant” van e-commerce met onze in-depth modules over logistiek en klantenservice.

Follow through sessies

We komen na 2, 6 en 12 maanden opnieuw langs om de voortgang te bespreken en geven gerichte tips om je on track te houden.
"Rens, de E-commerce guru van Nederland, verdient een dikke pluim! Zijn toewijding en expertise hebben het bedrijf laten groeien als nooit tevoren."
Jesse Mostert
Co-founder - PLNTS.com

Ontdek hoe onze e-commerce booster het verschil kan maken.

Website by Thijs Drost
© E-commerce Architects 2024
Wij maken gebruik van 🍪’s – bekijk ons ​​privacybeleid voor meer informatie.